LIFO® voor teams

Werken jullie binnen het bedrijf met (project) teams?

Voor een direct effectievere communicatie en samenwerking: doe een eenmalige LIFO® team-sessie!

Elk teamlid heeft z’n eigen voorkeursgedrag dat -vaak onbewust- wordt ingezet tijdens de samenwerking. Inzicht in ieders stijl van werken en communiceren, voorkomt conflicten en dus vertraging.


LIFO® levert het volgende op:

1.   Zicht op eigen voorkeursgedrag.

2.   Bewustwording van anderen. 

Het herkennen voorkeursgedrag van anderen levert begrip op waardoor er minder conflicten ontstaan.

3.   Verbeterde samenwerking. 

De teamleden leren vanuit verschillende gedragsstijlen te overbruggen naar andere stijlen waardoor er beter wordt gewerkt aan gezamenlijke doelen.


Het werkt als volgt:

1.              Digitaal een LIFO® vragenlijst invullen (duurt ongeveer 15 minuten, gebeurt paar dagen voor de sessie)

2.              LIFO® team-sessie; bij u op kantoor of op locatie.


De sessie ziet er als volgt uit:

1.    Uitleg over de 4 gedragsstijlen.

2.    Resultaten bespreken van alle teamleden: wie prefereert welke stijl.

3.    Waar zit de kracht van dit team.

4.    Waar moet dit team op letten tijdens de samenwerking.

5.    Overbrugging/communicatie-oefeningen doen.


Kortom, het is oplossingsgericht en direct in de praktijk toepasbaar.