Voorwaarden

Aangezien Olot Coaching in overleg met u maatwerk levert, is een standaard prijs niet van toepassing. De prijzen voor de diverse producten zijn marktconform.

Wellicht aardig om te weten, er zijn diverse mogelijkheden om de kosten van coaching (deels) vergoed te krijgen:

  • Coaching is voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar van de belasting.  
  • Ook zijn kosten voor coaching onder bepaalde voorwaarden voor particulieren aftrekbaar voor de belasting als 'scholingskosten'.  
  • Bij arbeidsongeschiktheid vergoedt een verzekeraar vaak coachingstrajecten die gericht zijn op weer aan de slag gaan.  
  • Diverse CAO's hebben een budget opgenomen voor coaching, ontwikkeling of opleiding.   
  • Het  UWV vergoedt in bepaalde situaties een coachingstraject in het kader 'herstel- en integratieproces'.     


Kortom, informeer gerust naar alle mogelijkheden bij uw werkgever, het UWV of bij de belastingdienst!